Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019 14:00

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 23.8.2019

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές κερασιών, βερυκόκκων, ροδακίνων, νεκταρινίων και καρπουζιών με κανονικούς για την εποχή ρυθμούς με τα κεράσια καταγράφοντας ρεκόρ βάσει αναγγελιών...

Οι τιμές σε καλά επίπεδα ελαφρώς βελτιωμένες σε σύγκριση με αυτές του περασμένου έτους, Συνεχίστηκε με κανονικούς ρυθμούς η συγκομιδή και εξαγωγή επιτρ σταφυλιών Αναμένεται με την λήξη των θερινών διακοπών στο τέλος Αυγούστου στις καταναλωτικές αγορές η αύξηση της ζήτησης.

ΔΗΛΩΣΗ

«Δυστυχώς παρατηρείται και εφέτος στα επιτρ σταφύλια η διακίνηση ατυποποίητων προϊόντων κατ ευθεία απ τον αγρό , χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικά τυποποίησης και φορολογικά) αλλά και σωστής επισήμανσης της συσκευασίας τους από «Βαλκάνιους, Έλληνες , κ.α εμπόρους» ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα καλούνται οι αρμόδιες ελληνικές  ελεγκτικές αρχές  για την αυστηρή τήρηση τόσο της φορολογικής νομοθεσίας όσο και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις εμπορικές προδιαγραφές - ποιότητας των αποστελλομένων-εξαγομένων οπωροκηπευτικών προϊόντων για την αποφυγή δυσφήμησης των ελληνικών φρούτων και λαχανικών της Χώρας μας.  
Γεώργιος Πολυχρονάκης».

πίσω στην αρχή