Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 13:03

Πίνακερ ελέγσος Φρούτων και λαχανικών

Παραθέτουμε απόσπασμα των πινάκων ελέγχου που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για Ροδάκινα & Νεκταρίνια της 9.8.2019 που αφορούν την πορεία των τιμών μέχρι την 36η εβδομάδα 2019 και αφορούν την χώρα μας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παραγωγές Χώρες της Ε.Ε...

πίσω στην αρχή