Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 15:33

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 8.11.2019

Συνεχίσθηκαν οι εξαγωγές επιτρ σταφυλιών με πολύ μικρούς ρυθμούς, βαίνοντας στο τέλος της εμπορικής τους περιόδου. Η συγκομιδή μήλων εξελίχθη ομαλά με την ποιότητα των καταλλήλων προς εμπορία σε υψηλά επίπεδα. Ξεκίνησαν οι εξαγωγές πορτοκαλιών, μανταρινιών και λεμονιών...

Απευθύνεται έκκληση στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων στην εξαγωγή - διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων για την αποτροπή κυκλοφορίας (μανταρινιών, πορτοκαλιών) φυσικών και αποπρασινισμένων χωρίς τα προβλεπόμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Συνεχίζονται επίσης και οι εξαγωγές ακτινιδίων και μέχρι 8/11 οι εξαγωγές ακτινιδίων ανέρχονται σε 38.785 τόνους εκ των οποίων προς Ιταλία σε 15.614 τόνους, έναντι 24.043 και 7.212 τόνων αντιστοίχως που ήταν πέρσι. 

Εξακολουθεί η εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων που πραγματοποιείται τόσο από τις υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις τηρώντας την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία όσο και από δραστηριοποιούμενους «υπαρκτούς και ανύπαρκτου εμπόρους Έλληνες ,Βαλκάνιους αλλά και Ιταλούς» που διακινούν ατυποποίητα κατ ευθεία από τον αγρό τα προϊόντα, χωρίς τήρηση της ΚΥΑ 9475/136897/10.10.2018 (ΦΕΚ 4728 τ.Β) (χρήση Bins, πλαστικών κλουβών και μη αναγγελιών στο ΜΕΝΟ), κινδυνεύοντας να δυσφημισθούν τα ελληνικά ακτινίδια και να μη παρουσιάζονται τυποποιημένα και ταυτοποιημένα τα ελληνικά νωπά οπωροκηπευτικά και η αναγκαία προς τούτο προστιθέμενη αξία να παραμένει στην Χώρα μας.

Γεώργιος Πολυχρονάκης.

πίσω στην αρχή