Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Ιστορική Επισκόπηση Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017