Η A CERT αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας με κωδικό GR-BIO-05 (Υ.Α. 245064/10-01-2006, ΦΕΚ 73Β) ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων με πεδίο εφαρμογής:

  • Μη μεταποιημένα γεωργικά φυτικά προϊόντα, ζώα και μη μεταποιημένα κτηνοτροφικά προϊόντα.
  • Μεταποιημένα γεωργικά, φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης.
  • Ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών.