Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 15:18

Απόφαση Πιστοποίησης

Η A CΕRT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης A.E. ανακοινώνει την χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπο ISO 22000:2005, με αριθμό πιστοποιητικού 1904ISO2220040625, της επιχείρησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Α.Ε. «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

πίσω στην αρχή