Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Πιστοποίηση Εκδηλώσεις Η A CERT συμμετέχει στην 28η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, AGROTICA 2020,