Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 10:45

Απόφαση Πιστοποίησης

Η A CΕRT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης A.E. ανακοινώνει την χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπο ISO 9001:2015, με αριθμό πιστοποιητικού 1907ISO902008646, της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΤΖΑΒΛΟΠΟΥΛΟΣ.

πίσω στην αρχή